Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u zich telefonisch of per e-Mail richten aan het secretariaat.

Fransien v. Linder Braakstraat 138 5345 WV Oss T: 0412 636639 E: fransien@pp-vn.nl

Online Aanmelden:

Het jaar van lidmaatschap loopt van 1 Januari t/m 31 December. Na inschrijving ontvangt u een factuur. Penningmeester: Mevr. J. Meulenbroek Asterstraat 14 5241 BR Rosmalen T: 073 52 217 42 E: jeannette@pp-vn.nl De contributie voor 2019 bedraagt:
  • Hoofdlid: €25,00
  • Gezinsleden: €12,50
  • Jeugdleden: €10,00
  • 65+ Leden: €22,50
  • Buitenlandse Leden: €30,00
  • Puppy Leden: €10,00
Bij aanmelding na 1 Juli van het lopende kalenderjaar dient ook de contributie voor het volgende jaar betaald te worden. Voor het lidmaatschap/abonnement krijgt u in november per mail een factuur, mocht u in het daarop volgende jaar geen lid meer willen blijven, dit dan graag vóór 1 december van het lopende kalender jaar schriftelijk opzeggen Indien de schriftelijke opzegging ná 1 December van het lopende kalenderjaar wordt ontvangen, bent U verplicht de contributie voor het volgende jaar te betalen.