Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u zich telefonisch of per e-Mail richten aan het secretariaat.

Fransien v. Linder
Braakstraat 138
5345 WV Oss

T: 0412 636639
E: fransien@pp-vn.nl

 

Online Aanmelden:

Het jaar van lidmaatschap loopt van 1 Januari t/m 31 December. Eenmalig inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt €5,00
Na inschrijving ontvangt u een factuur.

Penningmeester:
Dhr. Wenting
Smitsstraat 15
2831 AG Gouderak
T: 06- 22337230
E: mailto:ph.wenting@gmail.com

De contributie voor 2018 bedraagt:

  • Hoofdlid: €25,00
  • Gezinsleden: €12,50
  • Jeugdleden: €10,00
  • 65+ Leden: €22,50
  • Buitenlandse Leden: €30,00
  • Puppy Leden: €10,00

Bij aanmelding na 1 Juli van het lopende kalenderjaar dient ook de contributie voor het volgende jaar betaald te worden.

Het lidmaatschap/abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij schriftelijke opzegging plaats heeft gevonden vóór 1 December van het lopende kalenderjaar.

Indien de schriftelijke opzegging ná 1 December van het lopende kalenderjaar wordt ontvangen, bent U verplicht de contributie voor het volgende jaar te betalen.