Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u zich telefonisch of per e-Mail richten aan het secretariaat.

Fransien v. Linder
Braakstraat 138
5345 WV Oss

T: 0412 636639
E: [email protected]

Online Aanmelden:

Het jaar van lidmaatschap loopt van 1 Januari t/m 31 December.
Na inschrijving ontvangt u een factuur.

Penningmeester:
Mevr. J. Meulenbroek
Asterstraat 14
5241 BR Rosmalen
T: 073 52 217 42
E: [email protected]

De contributie voor 2019 bedraagt:

  • Hoofdlid: €25,00
  • Gezinsleden: €12,50
  • Jeugdleden: €10,00
  • 65+ Leden: €22,50
  • Buitenlandse Leden: €30,00
  • Puppy Leden: €10,00

Bij aanmelding na 1 Juli van het lopende kalenderjaar dient ook de contributie voor het volgende jaar betaald te worden.

Voor het lidmaatschap/abonnement krijgt u in november per mail een factuur, mocht u in het daarop volgende jaar geen lid meer willen blijven, dit dan graag vóór 1 december van het lopende kalender jaar schriftelijk opzeggen

Indien de schriftelijke opzegging ná 1 December van het lopende kalenderjaar wordt ontvangen, bent U verplicht de contributie voor het volgende jaar te betalen.